Formålet med foreningen er at give sårbare børn i DR-Congo bedre mulighed for at klare sig selv. Foreningen er ikke en nødhjælps-organisation - vi ønsker at give en langsigtet hjælp og vi mener, at en uddannelse er en vigtig forudsætning for, at man kan ændre sit eget liv. 

Formålet søges opnået gennem at:

1. betale for forældreløse børns skolegang og undervisningsmaterialer.
2. blive fadder for et barn.
3. støtte jord-dyrkning eller andre lokale projekter - herunder også opstart af spare/låne-grupper.